Kontakt

JUDr. Ján Mišura, PhD., advokát

Záhradnícka 27
811 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 37 925 458

Zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom zápisu 5672

Tel: +421 2 6345 1313 / +421 2 5556 7038
Mob: +421 904 185 785
Email: office@praetor.sk

Kontaktný formulár

4 + 3 =