Personálny profil

JUDr. Ján Mišura, PhD.

JUDr. Ján Mišura, PhD.

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s tým, že štúdium ukončil v roku 2003. Počas štúdia a po jeho ukončení pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej, patentovej a známkovej kancelárii Neuschl and Partners a následne od roku 2004 ako firemný právnik spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.. V roku 2005 úspešne vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore medzinárodné právo v kombinácii s obchodným právom a získal titul doktor práv. V rokoch 2005-2007 pracoval ako koncipient v advokátskych kanceláriách JANÁS and KRAKOVSKÝ a KRAKOVSKÝ and PARTNERS. V roku 2007 úspešne zložil advokátske skúšky a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.